דף הבית > בית שערים

אודות בית שערים

קבוצת הראשונים: בשנת 1926 עלתה להתיישבות במקום קבוצת חלוצים עולי יוגוסלביה ואחרים. חברי הקבוצה לא הצליחו לעמוד בתנאים הקשים ועזבו. היישוב הוקם מחדש על-ידי חברי “ארגון אפרים“, שנוסד בשנת 1930 על-ידי בני מושבים בעמק, חברי תנועת “הנוער העובד“. לארגון הצטרפו בוגרי מקווה ישראל, חברים מ“הבחרות הסוציאליסטית“ מירושלים, עוזבי קיבוצים ונוספים. רוב חברי הקבוצה ישבו במושבה מגדל והתפרנסו מחקלאות. אחרים עבדו בחיפה בנמל ובחברת החשמל.
 
עלייה להתיישבות הקבע: ביום כ“ט באדר תרצ“ו (1936) עלה הגרעין להתיישבות במקום הכפר הקודם. בשנת 1937 הגיעו למקום מי מקורות, וכך היה היישוב לראשון בין הנהנים ממימי מקורות. תוספת קרקע התקבלה ליישוב מנהלל וכפר יהושע.
 
השם: היישוב נקרא בשמו העברי העתיק של מקום הנמצא בסמוך.

אתר בית שערים

בית"ר

בני עקיבא

צעירים

בר גיורא

החלוץ הצעיר

אגודת ספורט ציונית

בלו וייס

דרור החלוץ

הסתדרות אקדמאים סוציאליסטים

ארגון אפרים

צופים

"צעירי ציון" ברוסיה

הבונים

מדריכת נוער

השומר הצעיר

תנועת הנוער הציוני

נוער העובד

מחנות עולים

הבחרות הסוציאליסטית

ארגון אפרים

"החלוץ"

הנוער הציוני

גורדוניה

נוער צופי חלוצי -נצ"ח