דף הבית > בית אלפא

אודות בית אלפא

קבוצת הראשונים: חברי תנועת "השומר הצעיר" - כללה את קבוצת ביתניה עילית וחברים מגדוד "שומריה"

שעבדו בסלילת כביש חיפה-ג'דה, ביחד הקימו בשנת 1921 את קיבוץ א' של השומר הצעיר.
 
עליה להתישבות: הקבע ביום י"ג בחשוון תרפ"ג (1922) עלתה הקבוצה להתישבות במקומה הנוכחי בחירבת בית אילפא. הגילוי המרגש של בית הכנסת העתיק קשר את היישובלהתיישבות היהודית הקדומה במקום.
 
השם: הוא נגזרת עברית של השם הערבי, ששימר כנראה, את שמו העברי הקדום של הישוב.

אתר בית אלפא

המייסדים

הסולל

פלטי

רמת יוחנן